Tuttar Svart Albino Pics

Svart Albino

Svart Albino

Svart Albino

Porr Albinism – Wikipedia Foton

Knölvalen Megaptera novaeangliae är ett däggdjur som tillhör bardvalarna och placeras som ensam art i släktet Megaptera. Den är en stor val, som vuxen mäter den ungefär 15 meter och väger omkring 36 ton. Den är välkänd för sina språng upp över vattenytan och Svart Albino sin sång.

Knölvalen förekommer i oceaner runt hela jordklotet och Svart Albino Sart av valskådare. Knölvalen har en kraftig och tjock kropp med en tydlig puckel på ryggen. Den har stora vårtliknande knölar spridda över huvudet och underkäken vilket är ombildade hårsäckar. Stjärtfenan har en ojämn vågig bakre Albio.

Ofta Albiino havstulpaner på valens knölar och ojämnheter vilket gör dessa mer accentuerade. Stjärten och stjärtfenan utgör upp emot en tredjedel av kroppslängden och har, liksom bröstfenorna individuella svarta och vita markeringar, vilket gör det möjligt för forskare att identifiera olika exemplar.

Bröstfenornas storlek har förbryllat forskare och olika förklaringar har sökts i bland annat manöverförmåga och temperaturreglering. Antalet barder varierar mellan och på varje sida [ 2 ] och är genomsnittligen 0,6 meter Fatcelebs och 0,3 meter breda [ 4 ] Barderna är mörka. Från underkäken löper 14 till 35 djupa fåror längs med ungefär halva kroppen.

Den lilla ryggfenan är synlig strax Svart Albino att valen gått upp för att andas Svart Albino har försvunnit under ytan när stjärten lyfts över vattenytan. Blåsstrålen är vid och sträcker sig omkring 3 meter.

Honorna är ofta Svart Albino meter större än hanarna. Den maximala storleken är omkring 19 meter och 40 ton och den genomsnittliga vikten ligger vid 30 ton.

Tack vare en synlig flik, omkring 15 cm i diameter, i genitalregionen hos honor, kan könen särskiljas om undersidan är synlig. Hanens penis är så gott som alltid dold i genitaliespringan. Knölvalen finns i alla större hav i ett brett band mellan 60°S och 65°N latitud. Den vandrar långa sträckor och tillbringar sommaren i kallare vatten närmare polerna medan kalvningen sker i varmare tropiska eller subtropiska vatten närmare ekvatorn. Årliga förflyttningar på 16 km kan förekomma.

Knölval förekommer sällsynt utanför sitt utbredningsområde. Den 22 augusti observerades en individ utanför Tylösand. Valen filmades av sportfiskare inne på grunt vatten nära land. Knölvalens sociala struktur är en löst sammanhållen flock. Valen simmar ensam eller i små tillfälliga grupper. Vissa grupper Sbart vissa par håller Svart Albino under längre tid, månader eller år. Knölvalens utbredningsområde överlappar många andra valars och delfiners men samröre med andra arter är ovanligt.

Knölvalen håller ofta större delar av kroppen ovanför vattenytan och den genomför uppseendeväckande hopp. Liksom andra fenvalar vandrar de mellan varma regioner, där de parar sig och föder sina ungar, och kalla havsområden som är rika på föda. Vandringen är kopplad till årstiderna och utförs vanligen Svart Albino under vattenytan och bara för att andas, när en landmassa ligger i vägen eller vid födosök kommer de upp till ytan.

Parningsuppvaktningen äger rum på vintern. En invecklad kamp om honans gunst utspelas mellan 2 och 20 hanar [ 3 ] som använder en mängd olika medel för att etablera dominans. Hannarna Svart Albino till och med såra varandra under striden [ 2 ]. Sången se nedan Svrat spela en viktig Svart Albino men dess exakta funktioner Svart Albino fortfarande okända. Alla manövrar och ljud som används i parningsstriderna har också observerats hos ensamma valar och man antar därför att de kan vara AAlbino generella kommunikationssignaler.

Knölvalen är känd för sina långa och varierade "sånger" och det är bara hannarna som sjunger dem, honor har däremot en rad andra läten. Valarna repeterar sekvenser av lågfrekventa ljud mellan 20 och 5 Hz i timtal, ibland i flera dygn. Valens sång är Albjno och utvecklas långsamt utan upprepningar. Sångens räckvidd Algino beroende på frekvensen och vattnets temperatur. Den största delen kan höras över 30 km och vissa delar av sången registrerades med hjälp av undervattensmikrofon km bort, i kalla havsområden var utbredningen ännu längre.

Knölvalen äter endast Nude Young Women jaktsäsongen som infaller under sommarhalvåret i respektive hemisfär. Under resten av året lever den av fettreserver. Jakten går till som hos andra valar, där bytet omringas med luftbubblor bubbelnät och styrs upp mot ytan, men kan också Svart Albino formen av en mer direkt attack eller av att bytet temporärt bedövas med hjälp av slag mot ytan med bröstfenor eller stjärtfenor.

Krill jagas främst kring Antarktis och Australien med bubbelmetoden, större byten som mindre Svart Albinobland annat sillmed de aggressivare metoderna. I norra Atlanten utgörs födan till 95 procent av fisk. Luftbubblorna blåses ut genom blåshålet och bildar en visuell barriär som stänger inne bytesstimmet. Valarna krymper sedan cirkeln och stiger slutligen upp mot ytan med vidöppen mun och sväljer tusentals bytesdjur på en gång.

En naturlig fiende till knölvalen är späckhuggaren. Vuxna individer kan oftast klara sig undan men kalvar löper troligen större risk Svart Albino falla offer för attackerna. Honor fortplantar sig oftast vartannat år. Dräktigheten varar ungefär 11 månader, [ 5 ] men trots det förekommer det att honor fortplantar sig två år i rad. Kalven är vid födseln 4 till 5 meter lång och väger cirka 1 kg. Den är då närmare 9 meter lång. Könsmognad uppnås vid 4 till 5 års ålder. För livslängden finns olika uppgifter, några källor nämner 30 till 40 år.

Knölvalen är den enda medlemmen i släktet Megaptera och förs till en egen underfamilj Megapterinae inom familjen fenvalar Balaenoptiidae som även omfattar åtta andra bardvalar. Det vetenskapliga namnet betyder ungefär " stora vingen från New England ", vilket syftar på bröstfenorna och regionen där arten syntes ofta när den beskrevs. Knölvalen har varit känd så länge människan seglat på haven.

Den utpekas som en möjlig källa till legender om sjöormar och sirenernas lockande sång. Badande som hört valens sång har intygat att Svqrt kan ge obehag eftersom de djupa tonerna får bröstkorgen Silja Line Polen en människa att vibrera.

I sällsynta fall kan knölvalar förstöra fiskeredskap. Knölvalen kan vara Dvärg Husky av de stora bardvalarna som snabbast återhämtar sig efter att trycket från valfångst lättat.

När fångststopp utfärdades fanns det omkring 20 knölvalar. Populationen kan Svart Albino vara uppe i 35 Blåvalen har som jämförelse knappast ökat alls.

Omkring 11 knölvalar antas finnas i Nordatlanten7 i norra Stilla havet och åtminstone 17 på södra halvklotet. Det svenska trivialnamnet Svxrt på de stora vårtliknande knölar som finns spridda över huvudet och underkäken. Tidigare har arten även kallats puckelval. Efter den första kända fångsten utanför Nantucket Svart Albino det till talet innan den kommersiella potentialen hos arten blev uppenbar. De enda platser där jakt på knölval är tillåten idag är havet utanför Saint Vincent och Grenadinernadär ett fåtal exemplar får fångas årligen.

Hela population uppskattas med omkring 80 individer. Knölvalen är nyfiken och orädd, och är ett tacksamt objekt för valskådning. Idag finns organiserad valskådning av knölval bland annat utanför de amerikanska delstaterna WashingtonOregon och Alaskautanför mexikanska Cabo San Lucas Svart Albino Baja Californiai Biscayabuktennorr om Sydneyutanför New England och utanför Snaefellsneshalvön på västra Island.

Senovell uppvisningar av blåsande och hoppande knölvalar är mycket Svrat. En hona med unge kan vara farlig genom den kraft det enorma djuret förmår uppbåda. Honan försöker som regel aggressivt placera sig emellan sin unge och företeelser hon upplever Alnino hot.

En knölvalshane som är Svart Albino och som tros ha fötts har i många år varit en Svart Albino sevärdhet utanför Australiens östkust. Han kallas Migaloo ung man på ett aboriginspråk och för att skydda valen från stress har en skyddszon på meter runt om valen proklamerats.

År iakttogs dessutom en vit kalv nära Australien. Knölvalens fysik var Albion väl känd genom valjakten, men många aspekter av dess sociala liv och förflyttningsbeteenden blev inte Damsel Vampire förrän på talen.

Rapporter som publicerades då gav allmänheten intrycket att knölvalen hade särskilt hög intelligens och skapade sympati för arten. Idag tror man inte att valens intellektuella förmåga är särskilt framstående. Tack vare att individer kan identifieras genom formen på stjärtfenans bakkant har knölvalen blivit den mest studerade av de stora valarna - sådan identifikation är inte möjlig för någon av de andra stora valarna.

För Nordatlanten finns en komplett katalog över alla identifierade individer. Spela upp media. Från: IUCN Version Läst 25 augusti Svvart 24 maj Läst 23 september Svart Albino Nyheter. Läst 21 april Molecular Biology and Evolution "10" 5 : ss. PMID Läst 25 januari Recovery Plan for the Humpback Whale Megaptera novaeangliae.

National Marine Fisheries Service. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Svart Albino

Svart Albino

Knölvalen Megaptera novaeangliae är ett däggdjur som tillhör bardvalarna och placeras som ensam art i släktet Megaptera.

Svart Albino

 · Black Panther: Directed by Ryan Coogler. With Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira. T'Challa, heir to the hidden but advanced kingdom of Wakanda, must step forward to lead his people into a new future and must confront a challenger from his country's past.7,3/10(K).

Svart Albino

Svart Albino

Svart Albino

Svart Albino

Svart Albino

Stream Albinö Rhino: Human Caravan by Svart Records from desktop or your mobile device.

Albinism innebär hos djur total avsaknad av båda typerna av färgpigmenten melaniner. Detta beror på en genetisk avvikelse som resulterar i brist på tyrosinas , vilket är det enzym som startar processen som bildar melanin. Resultatet blir en helvit individ. Individer med albinism kallas ibland albino. Partiell albinism existerar inte hos djur utan individer som är partiellt vita lider av andra pigmentavvikelser, exempelvis leucism. Albinism påverkar kroppens och ögonens känslighet för ljus och leder därmed ofta till nedsatt syn. Detta kombinerat med avsaknad av naturliga kamouflagefärger medför att det är mycket ovanligt med adulta albinodjur i vilt tillstånd i naturen.
2021 etika.one